Hãy phân tích tác dụng của cặp từ trái nghĩa trong câu ca dao sau : Anh em như thể chân tay R

Question

Hãy phân tích tác dụng của cặp từ trái nghĩa trong câu ca dao sau :
Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

in progress 0
Farah 3 years 2021-09-03T10:49:52+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T10:51:26+00:00

  Anh em như thể chân tay

  Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

  Cặp từ trái nghĩa ở đây là” rách ” và “lành” muốn nói nên sự khó khăn hay vui vẻ .”dở ” và “hay” thể hiện mọi thứ dùng như thế nào thì luôn phải đùm bọc nhau .  Anh em trong nhà thì phải đoàn kết bênh vực cho nha , anh phải nhường em không ganh ghét , đố kị nhau . Hai cặp từ trái nghĩa trên rất hay , sáng tạo làm cho câu thơ trở nên sinh động giàu ý nghĩa . 

  0
  2021-09-03T10:51:28+00:00

  @Meo_

  *** Cặp từ trái nghĩa là: rách – lành ; dở – hay

    Trong hai câu thơ ca ngợi và khuyên bảo về một tình anh em đoàn kết, biết yêu thương nhau đã có sử dụng cặp từ trái nghĩa là ” rách – lành ”. Cặp từ này làm tăng lên giá trị những hoàn cảnh, sự việc sảy ra trong đời sống. Nhắc nhở phải biết đùm bọc, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Và ngoài ra, còn thêm một cặp từ nữa là về năng lực ” dở – hay ” thì không nên coi thường mà phải biết tôn trọng nhau. Nhờ những yếu tố đó sẽ hình thành nên một tình anh em bền chặt và gắn kết.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )