Hãy liệt kê những thử thách những câu đố cùng với cách giải đố của em bé thong minh trong truyện em bé thông minh

Question

Hãy liệt kê những thử thách những câu đố cùng với cách giải đố của em bé thong minh trong truyện em bé thông minh

in progress 0
Maris 2 months 2021-08-01T05:07:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T05:08:48+00:00

  *Theo mk nhó:

  1.Câu hỏi của viên quan:Trâu cày một ngày được mấy đường?

  2.Câu hỏi của nhà vua:Nuôi làm sao để trâu đực đẻ được con?

  3.Làm ba cỗ thức ăn bằng một con chim sẻ?

  4.Câu hỏi của sứ thần:Làm cách nào để xâu được sợi chỉ qua con ốc vặn rất dài?

  #NO COPY!.

  @baoghk_yt

  0
  2021-08-01T05:08:49+00:00

  Em bé thông minh đã phải trải qua 4 thử thách:

  Thử thách thứ nhất là câu đố của viên quan: trâu một ngày cày được mấy đường

  Cách giải đố của em bé thônh minh là hỏi ngược lại viên quan xem ngựa của viên quan một ngày đi được mấy bước. Đó là chiêu thức gậy ông đập lưng ông.

  Thử thách thử hai là câu đố của nhà vua lần thứ nhất:ban cho 3 con trâu đực nuôi làm sao từ 3 con trâu đực đó đẻ thành 9 con

  Cách giải đố của em bé thông minh là:lấy sự phi lý với sự phi lý. Đó là chiêu thức tương kế,tựu kế.

  Thử thách thứ ba là câu đố của nhà vua lần thứ hai: ban cho một con chim sẻ làm sao xẻ thịt chim thành ba mâm cỗ.

  Cách giải đố của em bé thông minh là: lấy cái không thể thực hiện được đối với anh không thể thực hiện được. Đó là chiêu thức tương kế tựu kế .

  Thử thách thứ tư là câu đố của sứ giả nước ngoài: làm xao xuyến sợi chỉ có một vợ con ốc xoắn

  Cách giải đố của em bé thông minh là dùng cách nói và kinh nghiệm dân gian, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

     Chúc bn hc tốt!

     Xin 5* và câu trả lời hay nhất ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )