hãy lập 1 biên bản theo chủ đề về biên bản cuộc họp

Question

hãy lập 1 biên bản theo chủ đề về biên bản cuộc họp

in progress 0
RobertKer 6 months 2021-07-09T15:06:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T15:07:48+00:00

  a) Bạn Duy phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

     b) Thảo luận

     – Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

     – Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

     – Bạn Nam Đức và bạn Nam Thuật nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

     – Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

     – Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

     – Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

     c) Kết luận của cuộc họp

     – Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

     – Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

     – Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi…

     Cuộc họp kết thúc vảo lúc 16 giờ cùng ngày.

  Thư ký

  Phan Quỳnh Thư

  Chủ toạ

  Nguyễn Ngọc Duy

   

  0
  2021-07-09T15:07:53+00:00

  TRƯỜNG ……………………………..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——–o0o———-

  …. ngày…..tháng…..năm….

  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 20… – 20…..

  Đại hội khai mạc lúc: ……….. giờ…….phút , ngày ………. tháng…… năm……….

  Tại: ………………………………………..

  THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU GỒM:

  + Đại biểu mời:

  1. ………………………………………

  2. ………………………………………

  3. …………………………………….

  4. Các cô, thầy trong Cấp uỷ chi bộ, Ban lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường.

  + Đại biểu chính thức dự Đại hội có: ……………. – Tổng số: ……… ( vắng: …………..; có lí do: ……….; không có lí do: ………………….)

  – ……….. bạn Đội viên, nhi đồng của Chi đội.

  – Đoàn chủ tịch Đại hội có:

  1. ……………………………………..

  2. …………………………………….

  3……………………………………….

  – Thư kí Đại hội:

  1. ………………………………………

  2. ……………………………………….

  + Diễn biến Đại hội:

  1. Bạn: ………….. thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học qua và bản phương hướng cho năm học mới ( có báo cáo kèm theo ).

  2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết:

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  ………………………………………..

  3. Biểu quyết thông qua các danh hiệu thi đua:

  4. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới:

  + Đại hội thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20…. – 20….:

  – Bạn: ……………………………

  – Bạn: ……………………………

  – Bạn: …………………………….

  – Bạn: …………………………….

  5. Các ý kiến phát biểu của Đại hội:

  ………………………………………

  ……………………………………..

  ……………………………………..

  ……………………………………

  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH                                                       THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )