Hãy giúp mình nhé 10 từ láy vần 10 từ láy cả âm cả vần 10 từ láy hoàn toàn

Question

Hãy giúp mình nhé
10 từ láy vần
10 từ láy cả âm cả vần
10 từ láy hoàn toàn

in progress 0
Tài Đức 1 year 2021-09-04T05:22:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T05:23:49+00:00

  10 từ láy vần  : bát ngát, chênh vênh, chót vót, lảo đảo, lanh chanh, hồ lô , cheo leo , lia lịa , li ti , loắt choắt

  10 từ láy cả âm cả vần : đu đủ, bong bóng, ngoan ngoãn, đo đỏ, tim tím, be bé, nho nhỏ, bong bóng, chong chóng , trăng trắng

  10 từ láy hoàn toàn : chằm chằm , chuồn chuồn, hằm hằm, khăng khăng, rành rành, cào cào , vèo vèo , xinh xinh

  0
  2021-09-04T05:24:08+00:00

  10 từ láy vần:

  1. Liêu xiêu

  2. Li ti

  3. Càu nhàu 

  4. Bát ngát

  5. Lanh chanh

  6. Lon ton 

  7. Chót vót

  8. Khéo léo

  9. Cheo leo

  10. Chênh vênh

  10 từ láy cả âm và vần:

  1. Đu đủ

  2. Bong bóng

  3. Bần bật

  4. Ti hí

  5. Thăm thẳm 

  6. Ngoan ngoãn

  7. Đo đỏ

  8. Chiêm chiếp

  9. Ha hả

  10. Dửng dưng

  10 từ láy hoàn toàn:

  1. Xanh xanh

  2. Chuồn chuồn

  3. Đen đen

  4. Trắng trắng

  5. Ào ào

  6. Đăm đăm

  7. Oa oa

  8. Gâu gâu

  9. Chiêm chiếp

  10. Luôn luôn

  @hoangvan

  #Tham_khảo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )