hãy chép lại lời tuyên thệ của vua quang trung và cho biết nội dung và nêu ý nghĩa

Question

hãy chép lại lời tuyên thệ của vua quang trung và cho biết nội dung và nêu ý nghĩa

in progress 0
Orla Orla 3 years 2021-04-17T08:10:34+00:00 3 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T08:12:26+00:00

  Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng/ Đánh cho nó trích luân bất phản/ Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/ Đánh cho sử tri  Nam quốc anh hùng chi hữu chủ

  nội dung để bảo vệ các truyền thống văn hóa dân tộc như các tục để tóc dài, nhuộm răng đen; quyết tâm đánh giặc đến cùng (đánh cho kẻ xâm lược không kịp trở tay, không còn mảnh giáp) và khẳng định chủ quyền quốc gia của người Việt Nam “đánh cho lịch sử muôn đời biết rằng nước Nam anh hùng này là có chủ”.

  ý nghĩa: đã thổi bùng tinh thần yêu nước và ý chí quyết tâm đánh giặc của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào chiến thắng của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Thanh (Trung Quốc).

  0
  2021-04-17T08:12:30+00:00

  Lời tuyên thệ : Nhân ,Nghĩa ,Trung,Chính là đầu mối lớn lao của đạo làm người ,nay trẫm cùng dân đổi mới sẽ cùng dắt dìu dân ,lên con đương mới ,đặt vào đài xuân.

      Những tuyên bố trong chiếu đăng quang này nói chung cũng chỉ là một giải pháp trước mắt. Nhưng ít ngày sau, khi gặp gỡ các nhân sĩ trí thức, vua Quang Trung đã bộc lộ hoài bão rất sâu xa về vấn đề xây dựng đất nước sau khi thắng giặc. Sách La Sơn phu tử của tác giả Lê Trọng Hoàn cho biết khi Quang Trung hành quân ra đến Nghệ An có dừng lại tuyển mộ thêm lính và tổ chức duyệt binh lớn. Một ngày trước khi duyệt binh, vua đã gặp Nguyễn Thiếp để tham khảo ý kiến. Vua nói: “Quân địch đông quân ta ít. Phu tử tinh thông lý số, xin bảo cho quả nhân cách đánh thắng quân giặc”.

  0
  2021-04-17T08:12:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lời tuyên thệ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )