Hàm số chẵn lẽ giúp e câu vs ạ

Question

Hàm số chẵn lẽ giúp e câu vs ạ
ham-so-chan-le-giup-e-cau-vs-a

in progress 0
Adela 1 year 2020-10-13T19:40:01+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T19:41:21+00:00

  d,

  $D=[-1;1]$

  $f(-x)=\sqrt{-x+1}-\sqrt{1+x}$

  $=-\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}$

  $=-f(x)$

  $\to f(x)$ là hàm lẻ. 

  f,

  $D=\mathbb{R}$

  $f(-x)=\dfrac{|-2x-1|-|-2x+2|}{|-x+1|+|-x-1|}$

  $=\dfrac{|2x+1|-|2x-2|}{|x-1|+|x+1|}\ne \pm f(x)$

  $\to f(x)$ không chẵn không lẻ.

  0
  2020-10-13T19:41:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  ham-so-chan-le-giup-e-cau-vs-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )