hai lớp 5a và 5b tham gia trồng cây. số cây của hai lớp trồng được là số lớn nhất có hai chữ số. Biết rằng 1/2 số cây lớp 5a trồng bằng 2/5 số cây lớp

Question

hai lớp 5a và 5b tham gia trồng cây. số cây của hai lớp trồng được là số lớn nhất có hai chữ số. Biết rằng 1/2 số cây lớp 5a trồng bằng 2/5 số cây lớp 5b trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

in progress 0
Sigridomena 4 years 2020-10-25T14:51:56+00:00 2 Answers 137 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T14:53:05+00:00

  Đáp án: Lớp 5A trồng 55 cây

               Lớp 5B trồng 44 cây

   

  Giải thích các bước giải:

   Giải => Số lớn nhất có 2 chữ số là số : 99

                Tỉ số của 2 lớp 5A và lớp 5B là : $\frac{1}{2}$ : $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{4}$ 

                Số cây lớp 5A trồng đc là : 99 ÷ ( 5 ± 4 ) × 5 = 55 ( cây )

                Số cây lớp 5B trồng đc là : 99 – 55 = 44 ( cây )

  Chúc bạn học tốt nhé 

  Cho mik câu trả lời hay nhất nha

  I love you chu cà mo ????

  0
  2020-10-25T14:53:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số lớn nhất có 2 chữ số là : 99

  tỉ số của 2 lớp 5b và 5a là

  1/2:2/5=5/4

  lớp 5a trồng được số cây là 

  99: ( 5+4)x5= 55( cây)

  lớp 5b trồng được số cây là 

  99-55=44( cây)

  đáp số : 55 cây và 44 cây

  chúc bạn học tốt nhớ cho mình trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )