Hai xe cùng xuất phát tại Hà Nội đi Thanh Hóa xe máy đi được 1 giờ thì xe ô tô mới bắt đầu đi . Xe máy đi với vận tốc 48 km/giờ, ô tô đi với vận tốc 6

Question

Hai xe cùng xuất phát tại Hà Nội đi Thanh Hóa xe máy đi được 1 giờ thì xe ô tô mới bắt đầu đi . Xe máy đi với vận tốc 48 km/giờ, ô tô đi với vận tốc 68km/giờ. Hỏi sau bao lâu kể từ khi xe máy đi thì xe ô tô đuổi kịp xe máy

in progress 0
Ben Gia 5 months 2021-05-17T13:31:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T13:33:20+00:00

  Đáp án:

  2 GIỜ 24 PHÚT

  Giải thích các bước giải:

   quãng đường xe máy đã đi khi ô tô mới xuất phát là:

     48 x 1 = 48 km

  → quãng đường ô tô đuổi kịp xe máy là 48 km

   thời gian xe ô tô đuổi kịp xe máy là: 48 : (68-48)=2,4 giờ= 2 giờ 24 phút

  Đ/S: 2 GIỜ 24 PHÚT

  rincutee

  0
  2021-05-17T13:33:31+00:00

  Đáp án:

  2 GIỜ 24 PHÚT

  Giải thích các bước giải:

   quãng đường xe máy đã đi khi ô tô mới xuất phát là:

     48 x 1 = 48 km

  → quãng đường ô tô đuổi kịp xe máy là 48 km

   thời gian xe ô tô đuổi kịp xe máy là: 48 : (68-48)=2,4 giờ= 2 giờ 24 phút

  Đ/S: 2 GIỜ 24 PHÚT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )