Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Đặt vecto a = vecto CA và vecto b = vecto CB. Hãy biểu thị mỗi vecto AB, GC, BG, GA qua các vecto a,b

Question

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Đặt vecto a = vecto CA và vecto b = vecto CB. Hãy biểu thị mỗi vecto AB, GC, BG, GA qua các vecto a,b

0
Nick 1 year 2020-10-14T03:46:17+00:00 0 Answers 58 views -1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )