giúpe m bài này diii ạ

Question

giúpe m bài này diii ạ
giupe-m-bai-nay-diii-a

in progress 0
Huyền Thanh 10 months 2021-04-20T20:38:37+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-20T20:40:16+00:00

    câu 3: Trạng ngữ thứ nhất: Mẹ phải nghĩ ở nhà

    Trạng ngữ thứ hai: Chiều nay

    Trạng ngữ thứ ba: Tối đó

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )