Giúp vs ạ….pừ lí….????????????????

Question

Giúp vs ạ….pừ lí….????????????????
giup-vs-a-pu-li

0
Delwyn 4 years 2020-11-05T20:01:05+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )