Giúp vs ạ đang cần gấp hứa sẽ vote 5 sao

Question

Giúp vs ạ đang cần gấp hứa sẽ vote 5 sao
giup-vs-a-dang-can-gap-hua-se-vote-5-sao

in progress 0
RI SƠ 3 years 2021-04-07T00:04:33+00:00 3 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-07T00:06:24+00:00

  Bạn xem hình

  giup-vs-a-dang-can-gap-hua-se-vote-5-sao

  0
  2021-04-07T00:06:30+00:00

  1) Chọn B là NaCl.

  2) Chọn A là \(N{a_2}C{O_3}\).

  3) Chọn A là KCl rắn khan vì ở dạng này không tồn tại các ion để dẫn điện.

  4) Chọn C là \({C_6}{H_{12}}{O_6}\).

  5) Chọn A là HCl trong benzen vì bezen là dung môi không phân cực nên HCl không thể phân ly ra ion được.

  6) Chọn đáp án C là \({H_2}S;{\text{ C}}{{\text{H}}_3}COOH;{\text{ }}HClO\).

  7) Đáp án sai là A vì \({C_2}{H_5}OH\) không phải là chất điện ly.

  8) D viết đúng vì HCl là chất điện ly mạnh.

  9) D đúng vì \(Ca{(OH)_2}\) điện ly mạnh nên phân ly hoàn toàn, C sai do cai điện tích của các ion.

  10) HF dẫn điện kém nhất vì HF là chất điện ly yếu nên phân ly không hoàn toàn, nồng độ ion thấp hơn các axit còn lại.

  11)

   Các chất điện ly mạnh là \(HCl{O_4};HN{O_3}\) nên chọn C.

  12) 

  Các chất điện ly là: \(KAl{(S{O_4})_2}.2{H_2}O;{\text{ C}}{{\text{H}}_3}COOH;{\text{ Ca(OH}}{{\text{)}}_2};{\text{ C}}{{\text{H}}_3}COON{H_4}\)

  Vậy đáp án là D (4 chất)

  13) 

  a) đúng vì ở trạng thái rắn thì các chất không phân ly ra ion nên không dẫn điện được, 2 dung dịch còn lại là ancol hữu cơ nên không phải là chất điện ly.

  b) sai vì benzen không dẫn điện.

  c) Đúng.

  d) Đúng.

  e)  Đúng.

  Chọn đáp án C.

  0
  2021-04-07T00:06:37+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lý thuyết este các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )