Giúp tôi bài 7 nhá cảm ơn nhiều có lòng thì giúp hết cx đc

Question

Giúp tôi bài 7 nhá cảm ơn nhiều có lòng thì giúp hết cx đc
giup-toi-bai-7-nha-cam-on-nhieu-co-long-thi-giup-het-c-dc

0
Jezebel 1 year 2020-10-14T00:18:44+00:00 0 Answers 45 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )