giúp tớ với cảm ơn nhiều ạ 21. Trong MS Word 2010, ký hiệu điểm tab có ý nghĩa gì? a. Canh văn bản ở mép bên trái tại vị trí TAB b. Canh văn bản

Question

giúp tớ với cảm ơn nhiều ạ
21. Trong MS Word 2010, ký hiệu điểm tab có ý nghĩa gì?
a. Canh văn bản ở mép bên trái tại vị trí TAB
b. Canh văn bản ở lề trái của văn bản
c. Canh văn banr ở mép bên phải tại vị trí TAB
d. Canh văn bản ở lề 2 bên của khổ giấy
22. Trong MS Word 2010, khi đang soạn thảo văn bản để xác định tổng số trang của văn bản hiện hành ta quan sát ở …?
a. Thanh trạng thái
b. Thanh công cụ Ribbon
c. Trong trang Backstage của thực đơn File
d. Thanh thước
23. Trong MS Word 2010, để di chuyển con trỏ về cuối tài liệu nhấn
a. Ctrl +End
b. Page Down
c. Ctrl + Page Down
d. End
24. Tromg MS Word 2010, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím nào?
a. Ctrl –A
b. Shift- Ctrl- A
c. Ctrl – Alt -A
d. Shift – A
25. Trong MS Word 2010 , khi cần gõ các chỉ số dưới (như X2, an, H2O) thì sử dụng phím tắt nào trong khi gõ?
a. Ctrl – =
b. Ctrl – Shift =
c. Ctrl – Alt – Shift -=
d. Shift -=
26. Trong MS Word 2010, để tạo khoảng cách giữa 2 dòng là 1,5 dòng ta thực hiện lệnh nào sau đây?
a. Nhấn Ctrl +5
b. Nhấp biểu tượng trên thẻ Home
c. Nhấn chuột phải lên đoạn đang chọn, chọn 1,,5 lines
d. Tại thẻ Page Layout, nhấn nút và chọn 1,5.
27. Thao tác nhấp chuột trái 3 lần vào lề trái của văn bản sẽ có tác dụng gì?
a. Chọn toàn bộ văn bản
b. Chọn một dòng
c. Chọn đoạn văn bản hiện hành
d. Mở cửa sổ Page Setup
28. Trong MS Word 2010, để chèn một tiêu đề dưới mới vào tài liệu đang mở ta gọi lệnh gì?
a. Tại thẻ Insert, nhấn nút Footer, chọn một mẫu tiêu đề
b. Tại thẻ Insert, nhấn nút Header, chọn một mẫu tiêu đề mới
c. Tại thẻ Insert, nhấn nút Footer, chọn Remove Footert
d. Tại thẻ Insert, nhấn nút Header, chọn Edit Header
29. Trong Excel, tại ô A2 có giá trị 0. Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả
a. #DIV/0!
b. 0
c. 5
d. #VALUE!
30. Trong Excel, hàm tính giá trị lớn nhất trong các ô thuộc khối ô C12:C15 là:
a. =Max(C12:C15)
b. =Max C12:C15
c. =Max(C12,C15)
d. =Max(C12;C15)
31. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là: a. 200 b. 100 c. 300 d. False 32. Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi? a. #NAME! b. #VALUE! c. #N/A! d. #DIV/0! 33. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là: a. 65 b. 5 c. 30 d. 110 34. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =SUM(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là: a. 110 b. 30 c. 5 d. 65 35. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =AVERAGE(30,10,65,5,0) thì nhận được kết quả tại ô A2 là: a. 22 b. 30 c. 27.5 d. 65 36. Trong Excel biểu thức = SUM(9, 1, MAX(3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu? a. 17 b. 25 c. 13 d. 15 37. Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng: a. SumIf(range, criteria, sum_range) b. SumIf(criteria, range, sum_range) c. SumIf(range) d. SumIf(range, criteria) 38. Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? a. Chia sẻ tài nguyên b. Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng c. Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ d. Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ 39. Trong các folder được liệt kê dưới đây, folder nào chứa các thông tin về mạng máy tính. a. My Network Places b. Recycle Bin c. Internet Explore d. My Computer 40. Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện: a. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2 b. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4 c. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10 d. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12

in progress 0
King 3 years 2021-04-07T07:31:06+00:00 3 Answers 713 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-07T07:33:00+00:00

  C A A A B A A A A A A A A A A A A A A A

  (bạn xem lại đề nha, sao lại toàn a thế này :V)

  0
  2021-04-07T07:33:01+00:00

  21.C

  22.A

  23.A

  24.A

  25.B

  26.A

  27.A

  28.A

  29.A

  30.A

  31.A

  32.A

  33.A

  34.A

  35.A

  36.A

  37.A

  38.A

  39.A

  40.A

  Học tốt!

  0
  2021-04-07T07:33:11+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hàm sumifs trong excel 2010 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )