Giúp tớ bài 5 nhé các bạn yêuuuuu

Question

Giúp tớ bài 5 nhé các bạn yêuuuuu
giup-to-bai-5-nhe-cac-ban-yeuuuuu

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-10-14T03:36:58+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T03:38:16+00:00

  `[2x]/3 = [3y]/2 = [4z]/3`

  `⇒x/[1,5] = y /[2/3]=z/[0,75]`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  `x/[1,5] = y /[2/3] = z/[0,75] = [x – y + z]/[1,5 -2/3 +0,75]=36`

  `⇒x=36.1,5=54`

  `⇒y=36. 2/3=24`

  `⇒z=36.0,75=27`

  Vậy `x=54;y=24;z=27`

  Học tốt !

   

  0
  2020-10-14T03:38:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

     Ta có : 2x/3 = 3y/2 = 4z/3

  ⇒x/3 : 2 = y/2 : 3 =z/3 : 4

  ⇒x/1,5 = y / 2/3=z/0,75

  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

  x/1,5 = y / 2/3 = z/0,75 = x – y + z/ 1,5 -2/3 +0,75

  =57/ 19/12=36

  +) x/1,5=36⇒x=36 x 1,5=54

  +)y/ 2/3=36⇒y=36 x 2/3=24

  +)z/0,75=36⇒z=36 x 0,75=27

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )