Giúp nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Question

Giúp nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa
giup-nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in progress 0
Hưng Gia 4 years 2020-11-16T16:27:37+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T16:29:02+00:00

  Bạn tham khảo :

  Vì $∠B2$ và $∠A4$ là hai góc so le trong

  ⇒ $∠B2 = ∠A4( = 60^o)$

  Vì $∠A4$ và $∠A3$ là hai góc kề bù

  ⇒ $∠A4 + ∠A3 = 180^o$

  Hay $60^o + ∠A3 = 180^o$
  ⇒ $∠A3 = 120^o$

  0
  2020-11-16T16:29:28+00:00

  Ta có: `hat{B_2}=hat{A_2}=60^0` (đồng vị)

  Lại có: `hat{A_2}+hat{A_3}=180^0`(kề bù)

  `⇒hat{A_3}=180^0-60^0=120^0`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )