Giúp mk vs Hsjsjsjjdjxjcjjfjfhghf

Question

Giúp mk vs
Hsjsjsjjdjxjcjjfjfhghf
giup-mk-vs-hsjsjsjjdjjcjjfjfhghf

in progress 0
Bình An 5 months 2021-05-17T03:23:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-17T03:25:43+00:00

    $\displaystyle\lim_{x \to 1^-} f(x)=\displaystyle\lim_{x \to 1^-} (2x+a)=2+a\\ \displaystyle\lim_{x \to 1^+} f(x)=\displaystyle\lim_{x \to 1^+} \dfrac{x^3-x^2+2x-2}{x-1}\\ =\displaystyle\lim_{x \to 1^+} \dfrac{x^2(x-1)+2(x-1)}{x-1}\\ =\displaystyle\lim_{x \to 1^+} (x^2+2)\\ =3$

    Để hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$

    $\displaystyle\lim_{x \to 1^-} f(x)=\displaystyle\lim_{x \to 1^+} f(x)\\ \Leftrightarrow 2+a=3\\ \Leftrightarrow a=1$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )