GIÚP MK VỚI, KO CHÉP MẠNG NHA! Với câu chủ đề “Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ thinh thần yêu nước của nhân dan ta”, hãy viết

Question

GIÚP MK VỚI, KO CHÉP MẠNG NHA!
Với câu chủ đề “Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ thinh thần yêu nước của nhân dan ta”, hãy viết một đoạn văn theo các diễn dịch, sau đó biến đổi đoạn văn diễn dịch thành đoạn văn quy nạp .

in progress 0
Bình An 4 months 2021-09-04T07:48:31+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T07:50:03+00:00

  *)Diễn dịch:

  Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. từ xưa cho đến nay tinh thần ấy đã được thề hiện mạnh mẽ mỗi khi nước ta có giặc ngoại xâm. Như cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng, Lê Lợi, Quang Trung… đã thể hiện được tinh thần yêu nước của dân ta.

  *)Quy nạp:

  Từ xưa cho đến nay, mỗi khi có giặc ngoại xâm thì tinh thần yêu nước của dân ta lại được thể hiện mạnh mẽ. Chẳng hạn như cuộc khởi nghĩ Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Quang Trung… Rồi đến chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang, chiến thắng mùa xuân năm 1975 dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ đã đánh tan bọn giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi đất nước. Điều đó chứng tỏ lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng của tinh thần yêu nước của dân ta.

                                                        Bài Làm                                                              

  Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Là 1 công dân của đất nước Việt Nam, chúng ta đều tự hào về lịch sử dân tộc ta. Trải qua hàng nghìn năm đô hộ nhân dân ta chưa hề bị khuất phục, lịch sử Việt Nam có những con người có lòng yêu nước sâu đậm, căm thù giặc. Chúng ta đã chiến thắng 3 lần trên dòng sông Bạch Đằng, dù đất nước nghèo khó, vũ khí ko có, nhưng nhân dân ta vẫn chiến thắng giặc bằng sự thông minh. Là 1 công dân của đất nước Việt Nam thân yêu, tôi rất tự hào. 

                                                           The End                                                            

                                                           Có Gì Sai Xót Mong Bạn Bỏ Qua~!                  

                                                           Chúc Bạn Học Tốt ^_^                                      

  0
  2021-09-04T07:50:07+00:00

  Từ xưa cho đến nay, mỗi khi có giặc ngoại xâm thì tinh thần yêu nước của dân ta lại được thể hiện mạnh mẽ. Chẳng hạn như cuộc khởi nghĩ Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Quang Trung… Rồi đến chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang, chiến thắng mùa xuân năm 1975 dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ đã đánh tan bọn giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi đất nước. Điều đó chứng tỏ lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng của tinh thần yêu nước của dân ta.

  #GItrang111

  #notcopy

  #how are you team

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )