Giúp mk với Fxuycx7rxx7x7x7tx0ux7r7x7t7tt8

Question

Giúp mk với
Fxuycx7rxx7x7x7tx0ux7r7x7t7tt8
giup-mk-voi-fuyc7r777t0u7r77t7tt8

in progress 0
Thiên Thanh 4 months 2021-05-17T02:57:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T02:59:19+00:00

  Bạn xem hình

  giup-mk-voi-fuyc7r777t0u7r77t7tt8

  0
  2021-05-17T02:59:45+00:00

  Đáp án:

   $I=2$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \dfrac{{f\left( x \right) – 16}}{{x – 1}} = 24\\
   \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \left( {f\left( x \right) – 16} \right) = 0\\
   \Rightarrow f\left( 1 \right) – 16 = 0\\
   \Rightarrow f\left( 1 \right) = 16
  \end{array}$

  Lại có:

  $\begin{array}{l}
  I = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \dfrac{{f\left( x \right) – 16}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {\sqrt {2f\left( x \right) + 4}  + 6} \right)}}\\
   = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \dfrac{{f\left( x \right) – 16}}{{x – 1}}.\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \dfrac{1}{{\sqrt {2f\left( x \right) + 4}  + 6}}\\
   = 24.\dfrac{1}{{\sqrt {2.16 + 4}  + 6}}\\
   = 2
  \end{array}$

  Vậy $I=2$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )