Giúp mk nha cảm ơn mk nhìu

Question

Giúp mk nha cảm ơn mk nhìu
giup-mk-nha-cam-on-mk-nhiu

in progress 0
Vodka 1 year 2020-10-13T19:37:19+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T19:38:20+00:00

  $d$) `(x-3/2)^3 = 1/64`

  `⇔ (x-3/2)^3 = (1/4)^3`

  `⇔ x-3/2 = 1/4`

  `⇔ x = 1/4 + 6/4`

  `⇔ x = 7/4`

    Vậy `x=7/4`.

  $e$) `(x+3/2)^2 = 9/49`

  `⇔ (x+3/2)^2 = (±3/7)^2`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{-15}{14}\\x=\dfrac{-27}{14}\end{array} \right.\) 

     Vậy `(x;y)=(-15/14;-27/14)`.

  $f$) $(2x-3)^2 = 36$

  $⇔ (2x-3)^2 = (± 6)^2$

  $⇔ 2x-3 = ± 6$

  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{9}{2}\\x=\dfrac{-3}{2}\end{array} \right.\) 

    Vậy $x$ $∈$ `{9/2;-3/2}`.

   

  0
  2020-10-13T19:38:21+00:00

  Đáp án:

   Câu e bạn thêm 1 nghiệm là $\frac {-27}{14}$

  Câu f bạn thêm 1 nghiệm là $\frac {-3}{2}$

  Giải thích các bước giải:

   

  giup-mk-nha-cam-on-mk-nhiu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )