giúp mink nha: qua hình, cho Bm và Cn lần lượt là tia phân giác của các góc CBy’ và BCx.Chứng Minh Bm // Cn

Question

giúp mink nha: qua hình, cho Bm và Cn lần lượt là tia phân giác của các góc CBy’ và BCx.Chứng Minh Bm // Cn
giup-mink-nha-qua-hinh-cho-bm-va-cn-lan-luot-la-tia-phan-giac-cua-cac-goc-cby-va-bc-chung-minh-b

in progress 0
Mít Mít 4 years 2020-11-06T01:28:24+00:00 1 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T01:29:49+00:00

  Ta có: $xx’//yy’$

  $\Rightarrow \widehat{CBy’} = \widehat{BCx}$ $(1)$ (so le trong)

  Ta lại có:

  $Bm$ là phân giác của $\widehat{CBy’}$

  $\Rightarrow \widehat{CBm} = \dfrac{1}{2}\widehat{CBy’}$ $(2)$

  $Cn$ là phân giác của $\widehat{BCx}$

  $\Rightarrow \widehat{BCn} = \dfrac{1}{2}\widehat{BCx}$ $(3)$

  $(1)(2)(3)\Rightarrow \widehat{CBm} = \widehat{BCn}$

  mà $\widehat{CBm}$ và $\widehat{BCn}$ là hai góc so le trong

  nên $Bm//Cn$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )