Giúp mình vứoi mm ơi mình vote cho 5 sao

Question

Giúp mình vứoi mm ơi mình vote cho 5 sao
giup-minh-vuoi-mm-oi-minh-vote-cho-5-sao

in progress 0
Helga 4 years 2020-11-16T13:17:02+00:00 1 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T13:18:39+00:00

  Đáp án:

  1. `x^2 + 2019x – 2020`

  `= x^2 – x + 2020x – 2020`

  `= x(x – 1) + 2020(x – 1)`

  `= (x – 1)(x + 2020)`

  2.`2020x^2 – x – 2021`

  ` = 2020x^2 – 2021x + 2020x – 2021`

  `=x(2020x – 2021) + (2020x – 2021)`

  `= (x + 1)(2020x – 2021)`

  3. `3x^2 – 7x – 10`

  `= 3x^2 + 3x – 10x – 10`

  `= 3x(x + 1) – 10(x + 1)`

  `= (x + 1)(3x – 10)`

  4. `5x^2 + 17x – 22`

  `= 5x^2 – 5x + 22x – 22`

  `= 5x(x – 1) + 22(x – 1)`

  `= (x – 1)(5x + 22)`

  5. `100x^2 + 100x – 201` (Đề sai)

  6. `x^3 – 15x^2 + 56x`

  `= x^3 – 8x^2 – 7x^2 + 56x`

  `= x^2 .(x – 8) – 7x(x – 8)`

  `= x(x – 8)(x – 7)`

  7.`x^3 + x^2 – 20x`

  `= x^3 – 4x^2 + 5x^2 – 20x`

  `= x^2 .(x – 4) + 5x.(x – 4)`

  `= x(x – 4)(x + 5)`

  8. `x^3 + 4x^2 – 21x`

  `= x^3 – 3x^2 + 7x^2 – 21x`

  `= x^2 .(x – 3) + 7x.(x – 3)`

  `= x(x – 3)(x + 7)`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )