Giúp mình với nhaaaaa

Question

Giúp mình với nhaaaaa
giup-minh-voi-nhaaaaa

in progress 0
Acacia 3 years 2021-04-17T06:02:16+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T06:03:54+00:00

  Có 2 cách làm

  giup-minh-voi-nhaaaaa

  0
  2021-04-17T06:04:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $AC\cap BE=F$

  Ta có $DC\perp AC, DE\perp EB, CD\perp DE\to FCDE$ là hình chữ nhật

  $\to FC=DE=40, FE=CD=20$

  $\to AF=CF+CA=80, BF=EF+EB=60$

  $\to AB=\sqrt{FA^2+FB^2}=100$

  giup-minh-voi-nhaaaaa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )