Giúp mình với nhaaaaaa

Question

Giúp mình với nhaaaaaa
giup-minh-voi-nhaaaaaa

in progress 0
Thành Đạt 5 months 2021-04-17T00:05:16+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T00:06:24+00:00

  Bài 2 : 

  Danh từ trong đoạn văn : Tuổi trẻ,Tây Nguyên, nhà Rông,tổ chim,trai gái, con trai, bạn bè , con gái , tiếng đàn , tiếng hát , tiếng trò chuyện

  Tính từ trong đoạn văn :  êm ấm , râm ran

  Động từ trong đoạn văn : Hẹn hò , vui chơi , ca hát , đến , ngủ , quay sa , dệt vải , hong sợi 

  Bài 3 :

  a)ảnh vật thơ mộng. Lòng người phơi phới.

  Thành câu ghép : Cảnh vật thơ mộng còn lòng người phơi phới.

  b)Người đứng đợi dưới bến đã đông. Thuyền vẫn chưa sang.

  Thành câu ghép : Người đứng đợi dưới bến đã đông mà thuyền vẫn chưa sang.

  c)Ông trồng cây ngoài vườn. Bà nấu cơm dưới bếp.

  Thành câu ghép : Ông trồng cây ngoài vườn và bà nấu cơm dưới bếp.

  0
  2021-04-17T00:07:13+00:00

  $\text{Câu 2 :}$

  $\text{=>}$ Những danh từ có trong câu văn trên : 

  $\text{+}$ Tuổi trẻ.

  $\text{+}$ Tây Nguyên.

  $\text{+}$ Nhà Rông.

  $\text{+}$ Tổ chim.

  $\text{+}$ Trai gái.

  $\text{+}$ Con trai.

  $\text{+}$ Bạn bè.

  $\text{+}$ Con gái.

  $\text{+}$ Tiếng hát.

  $\text{+}$ Tiếng đàn.

  $\text{+}$ Tiếng trò chuyện.

  $\text{=>}$ Những động từ có trong câu văn trên :

  $\text{+}$ Vui chơi.

  $\text{+}$ Hẹn hò.

  $\text{+}$ Ca hát.

  $\text{+}$ Đến.

  $\text{+}$ Ngủ.

  $\text{+}$ Dệt vải.

  $\text{+}$ Hong sợi.

  $\text{+}$ Quay sa.

  $\text{=>}$ Những tính từ trong đoạn văn trên :

  $\text{+}$ Êm ấm.

  $\text{+}$ Râm ran.

  $\text{Câu 3 :}$

  $\text{a )}$ Cảnh vật thơ mộng. Lòng người phơi phới.

  $\text{=>}$ Chuyển thành câu ghép : Cảnh vật thơ mộng còn lòng người phơi phới.

  $\text{=>}$ Phân tích câu trúc câu :

  $\text{+}$ CN1 : Cảnh vật.

  $\text{+}$ VN1 : Thơ mộng.

  $\text{+}$ CN2 : Lòng người.

  $\text{+}$ VN2 : Phơi phới.

  $\text{=>}$ Câu trên có 2 vế câu.

  $\text{=>}$ Câu trên là câu ghép.

  $\text{b )}$ Người đứng đợi dưới bến đã đông. Thuyền vẫn chưa sáng.

  $\text{=>}$ Chuyển thành câu ghép : Người đứng đợi dưới đến đã đông nhưng thuyền vẫn chưa sáng.

  $\text{=>}$ Phân tích cấu trúc câu :

  $\text{+}$ CN1 : Người.

  $\text{+}$ VN1 : Đứng đợi.

  $\text{+}$ TN : Dưới bến.

  $\text{+}$ CN2 : Thuyền.

  $\text{+}$ VN2 : Vẫn chưa sáng.

  $\text{+}$ Nhưng : QHT.

  $\text{=>}$ Câu trên có 2 vế câu.

  $\text{=>}$ Câu trên là câu ghép.

  $\text{c )}$ Ông trồng cây ngoài vườn. Bà nấu cơm dưới bếp.

  $\text{=>}$ Chuyển thành câu ghép : Ông trồng cây ngoài vườn còn bà nấu cơm dưới bếp.

  $\text{=>}$ Phân tích cấu trúc câu :

  $\text{+}$ CN1 : Ông.

  $\text{+}$ VN1 : Trồng cây.

  $\text{+}$ TN1 : Ngoài vườn.

  $\text{+}$ CN2 : Bà.

  $\text{+}$ VN2 : Nấu cơm.

  $\text{+}$ TN2 : Dưới bếp.

  $\text{=>}$ Câu trên có 2 vế câu.

  $\text{=>}$ Câu trên là câu ghép.

  $\text{*}$ Ở câu 2 này đã được cho sẵn cả 2 câu rồi nên ta chỉ cần dùng những từ ngữ có tính liên kết các vế lại với nhau là sẽ tạo thành được 1 câu ghép nhé.

  $\text{HỌC TỐT!}$

  $\text{@???????????????????? ????????????????????}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )