Giúp mình với,mai mình phải nộp rồi. Sorry nếu chữ mình hơi xấu

Question

Giúp mình với,mai mình phải nộp rồi. Sorry nếu chữ mình hơi xấu
giup-minh-voi-mai-minh-phai-nop-roi-sorry-neu-chu-minh-hoi-au

in progress 0
Delwyn 4 years 2020-11-06T00:51:51+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T00:53:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) $5^{4}$ : $5^{2}$ + $3^{21}$ : $3^{19}$

  =$5^{2}$ + $3^{2}$ $= 25 + 9 = 34$

  b) $19^{31}$ : $19^{30}$ – $8^{4}$ : $8^{3}$

  $=19 – 8 = 11$

  c) $125^{3}$.$8^{3}$ + $25^{2}$.$4^{2}$

  =$1000^{3}$ + $100^{2}$

  =$10^{9}$ + $10^{4}$ $= 1000010000$

  d) $45^{3}$ : $15^{3}$ + $75^{2}$ : $25^{2}$

  =$3^{3}$ + $3^{2}$ $= 27 + 9 = 36$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )