Giúp mình với các bạn ơi

Question

Giúp mình với các bạn ơi
giup-minh-voi-cac-ban-oi

in progress 0
Dâu 3 years 2021-05-23T02:53:29+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T02:55:27+00:00

  Đáp án:

   Pạn tự vẽ hình nà

  Giải thích các bước giải:

   a)tứ giác ABCD là HBH

  ⇒AB//DC⇒∠ABH=∠CDK

  xét ΔABH và ΔCDK

  có ∠AHB=∠CKD (=90°)

    ∠ABH=∠CDK    (cmt)

  ⇒ΔABH~ΔCDK

  ⇒$\frac{AB}{CD}$ = $\frac{AH}{CK}$ 

  lại có AB=CD(tứ giác ABCD là HBH)

  ⇒AH=CK

  b)Chiujuu:((

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )