giúp mình với ạ Một người bán cam, buổi sáng bán 3/7 số cam. Buổi chiều bán 7/9 số cam còn lại. Như vậy buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng là 4 quả. H

Question

giúp mình với ạ
Một người bán cam, buổi sáng bán 3/7 số cam. Buổi chiều bán 7/9 số cam còn lại. Như vậy buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng là 4 quả. Hỏi người đó mang bao nhiêu quả cam đi bán và mỗi lầm bán bao nhiêu quả ?

in progress 0
Doris 4 years 2020-11-04T13:54:33+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T13:56:07+00:00

  Số cam còn lại bằng 1/8 số cam đã bán, hay đúng bằng 1/9 số cam mà người đó
  mang đi bán. Số cam buổi chiều người đó bán chính là 1 – (3/5 + 1/9) = 13/45 số cam
  mang đi.

  Số cam buổi chiều người đó bán là 52 quả nên số cam người đó mang đi chợ là :
                               52 : 13/45 = 180 (quả).

  0
  2020-11-04T13:56:32+00:00

  Phân số chỉ 4 quả là :

         7/9 – 3/7 = 22/63

  Người đó mang đi  số cam là :

        22/4 x 63 = 346 ( quả)

  Mỗi lần bán được số cam là:

       346 / 63 x 7=38 ( quả)

              Đ\S : ….

                            

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )