Giúp mình với ạ mai nộp rồi <3

Question

Giúp mình với ạ mai nộp rồi
<3
giup-minh-voi-a-mai-nop-roi-3

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-10-14T00:57:32+00:00 1 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T00:59:22+00:00

  (2x-5)^2-(x+1)^2=0                

  [(2x-5)+(x+1)].[(2x-5)-(x+1)]=0

  (2x-5)+(x+1).(2x-5)-(x+1)    =0

   (2x-5)^2                             =0

  2x-5                                     =0

  2x=0+5

  2x=5

  x=5:2

  x=5/2

  (5x-4)^2-49x^2=0

  [(5x-4)+7x].[(5x-4)-7x]=0

  (5x-4)+7x.(5x-4)-7x=0

  (5x-4)^2=0

  5x-4=0

  5x=4

  x=4:5

  x=4/5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )