giúp mình viết 8 khổ thơ 4 chữ không sao chép mạng

Question

giúp mình viết 8 khổ thơ 4 chữ không sao chép mạng

in progress 0
Phúc Điền 3 years 2021-05-26T02:34:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T02:35:55+00:00

  mẹ là núi non

  cha là biển cả 

  nuôi con sinh thành 

  bỏ lại tuổi xuân

  đến nay cha già 

  mẹ thì đau ốm 

  giờ là lượt con

  chăm sóc mẹ cha

  0
  2021-05-26T02:35:56+00:00

  Một mình một chỗ

  Chú ếch không yên

  Bỗng thấy ai đến

  Chú bỗng đến xem

  Chú ếch sợ sệch

  Tưởng là ăn trộm

  Nhưng chú nhìn qua

  Thấy mẹ của mình

  Chú ếch mừng quýnh

  Chú ôm chặt mẹ

  Chú nói với mẹ

  Ở nhà sợ lắm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )