Giúp mình làm bài này ạ

Question

Giúp mình làm bài này ạ
giup-minh-lam-bai-nay-a

in progress 0
Farah 3 years 2021-04-17T13:10:57+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T13:12:15+00:00

  a, Q=4x³-x+5x²-2x³+1+2x^5 – 3x³ -1- 4x²

         =2x^5-x³+ x²- x

  b, H(x)= P(x)- Q(x) 

             =(2x^5+ x^4- x³+ x²- x- 1)- (2x^5-x³+ x²- x)

             =2x^5- 2x^5+ x^4- x³+ x³+ x²- x²- x+ x- 1

             =x^4-1

  c,H(x)= x^4-1=0

  ⇔x^4=1

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-1\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )