Giúp mình giải toán với ạ

Question

Giúp mình giải toán với ạ
giup-minh-giai-toan-voi-a

in progress 0
Lệ Thu 8 months 2021-05-20T20:08:57+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T20:10:42+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có:

  $\begin{cases}x+my=1\\mx-y=-m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}x+m(mx+m)=1\\y=mx+m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}x+m^2x+m^2=1\\y=mx+m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}x+m^2x=-m^2+1\\y=mx+m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}x(m^2+1)=-m^2+1\\y=mx+m\end{cases}$

  $\to \begin{cases}x=\dfrac{-m^2+1}{m^2+1}\\y=\dfrac{2m}{m^2+1}\end{cases}$

  $\to$Hệ luôn có nghiệm duy nhất

  b.Để $x<1, y<1$

  $\to \begin{cases}\dfrac{-m^2+1}{m^2+1}<1\\\dfrac{2m}{m^2+1}<1\end{cases}$

  $\to \begin{cases}-m^2+1<m^2+1\\2m<m^2+1\end{cases}$ vì $m^2+1>0$

  $\to \begin{cases}2m^2>0\\m^2-2m+1>0\end{cases}$

  $\to \begin{cases}2m^2>0\\(m-1)^2>0\end{cases}$

  $\to \begin{cases}m\ne 0\\ m\ne 1\end{cases}$

  $\to m\notin\{0,1\}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )