Giúp mình câu c,d mình đang cần gấp 6h sáng mai hạn nộp rồi giúp mình nha mình cảm ơn

Question

Giúp mình câu c,d mình đang cần gấp 6h sáng mai hạn nộp rồi giúp mình nha mình cảm ơn
giup-minh-cau-c-d-minh-dang-can-gap-6h-sang-mai-han-nop-roi-giup-minh-nha-minh-cam-on

0
Edana Edana 1 year 2020-10-13T21:22:44+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )