Giúp mình câu C ạ ._….. Đừng nói là bài này dễ mà không biết làm nhưng không hiểu sao mình không làm được ._.

Question

Giúp mình câu C ạ ._…..
Đừng nói là bài này dễ mà không biết làm nhưng không hiểu sao mình không làm được ._.
giup-minh-cau-c-a-dung-noi-la-bai-nay-de-ma-khong-biet-lam-nhung-khong-hieu-sao-minh-khong-lam-d

in progress 0
Trung Dũng 4 months 2021-05-17T18:26:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T18:27:25+00:00

  Đây nhé bạn.

   

  giup-minh-cau-c-a-dung-noi-la-bai-nay-de-ma-khong-biet-lam-nhung-khong-hieu-sao-minh-khong-lam-d

  0
  2021-05-17T18:27:56+00:00

  Đáp án:

   $c) \dfrac{x+1}{x+3} – \dfrac{4}{x-3} = \dfrac{-4x-11}{x^2-9}$

  $\text{ĐKXĐ : $x \neq ± 3 $ }$

  $⇔\dfrac{(x+1)(x-3)}{(x+3)(x-3)} – \dfrac{4(x+3)}{(x-3)(x+3)} = \dfrac{-4x-11}{(x-3)(x+3)}$

  $⇒ (x+1)(x-3) -4(x+3) = -4x -11$

  $⇔ x^2-3x+x -3 -4x -12 = -4x -11$

  $⇔x^2 -3x +x -4x +4x -3 -12 +11 =0$

  $⇔x^2-2x -4 =0$

  $⇔x^2 -2x +1 -5=0$ $\text{ (tách thành hằng đẳng thức ) }$

  $⇔ (x-1)^2 -5 =0$

  $⇔(x-1)^2 – (√5)^2 =0$ $\text{(Vì (√5)^2 =5 ta biến nó thành hằng đẳng thức a^2 -b^2 ) }$

  $⇔(x-1 -√5)(x-1 +√5) =0$

  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x-1 -\sqrt[]{5}=0\\x-1+\sqrt[]{5}=0\end{array} \right.\) 

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=1+\sqrt[]{5}(TM)\\x=1-\sqrt[]{5} (TM)\end{array} \right.\) 

  $\text{Vậy phương trình có tập nghiệm S= { $1 +\sqrt[]{5} ; 1 -\sqrt[]{5}$ }}$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )