Giúp mình câu 8,9,10 ạ 40đ + vote 5saooo ạ, cảm ơn nhiềuuu

Question

Giúp mình câu 8,9,10 ạ 40đ + vote 5saooo ạ, cảm ơn nhiềuuu
giup-minh-cau-8-9-10-a-40d-vote-5saooo-a-cam-on-nhieuuu

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-10-13T22:47:53+00:00 1 Answers 103 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T22:49:50+00:00

  Số có dạng $\overline{abcde}$ ($a\ne 0$)

  8.

  Tổng số số có 5 chữ số khác nhau lập được: $7.7.6.5.4=5880$ số. 

  Nếu số lập được không có số 5: chọn ra các số từ tập $\{0;1;3;4;7;8;9\}$

  Tổng số số như thế lập được: $6.6.5.4.3=2160$ số.

  Vậy có $5880-2160=3720$ số có 5 chữ số khác nhau và luôn có số 5.

  9.

  d chia hết 3 nên $d\in\{3;9\}$

  Có 2 cách chọn d. 

  Có $7-1=6$ cách chọn a.

  Có $8-1-1=6$ cách chọn b.

  Có $8-1-1-1=5$ cách chọn c.

  Có $8-1-1-1-1=4$ cách chọn e.

  Số số có 5 chữ số khác nhau và d chia hết 3: $6.6.5.2.4=1440$

  10.

  Có 2 cách xếp số 3 và 4 cạnh nhau.

  Gộp số 3, 4 thành số n. Cần chọn 4 số trong tập $\{0;1;n;5;7;8;9\}$ để lập số, trong đó có n.

  Chọn ra n có 1 cách. 

  Chọn 3 số còn lại có $C_7^3=35$ cách.

  Sau khi chọn có $4!$ cách hoán vị. 

  Nếu $a=0$, còn lại n và 3 số còn lại nên có $3!$ cách hoán vị. 

  Số số lập được như đề:

  $2.1.35.4!-3!=1674$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )