Giup minh câu 1 bai 2,3

Question

Giup minh câu 1 bai 2,3
giup-minh-cau-1-bai-2-3

0
Khải Quang 1 year 2020-10-13T20:49:14+00:00 0 Answers 29 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )