Giúp mình bài này nha nãy đăng nhưng quên chưa đăng cái bài này

Question

Giúp mình bài này nha nãy đăng nhưng quên chưa đăng cái bài này
giup-minh-bai-nay-nha-nay-dang-nhung-quen-chua-dang-cai-bai-nay

in progress 0
Calantha 8 months 2021-05-23T22:19:02+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T22:20:36+00:00

  Đáp án:

  Con : `10` tuổi

  Mẹ : `45` tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Tuổi con hiện nay là :

  `35 ÷ (9-2) xx 2 = 10` (tuổi)

  Tuổi mẹ hiện nay là :

  `10 + 35 = 45` (tuổi)

  Đáp số : Con : `10` tuổi

                Mẹ : `45` tuổi

  0
  2021-05-23T22:20:58+00:00

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  ` 9 – 2 = 7 ` ( phần)

  Tuổi mẹ là :

  ` 35 : 7 × 9 = 45 ` ( tuổi)

  Tuổi con là :

  ` 45 – 35 = 10` ( tuổi)

  Đáp số : Mẹ ` 45` tuổi

                Con ` 10` tuổi

   

  giup-minh-bai-nay-nha-nay-dang-nhung-quen-chua-dang-cai-bai-nay

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )