Giúp mình bài 69,70,71 nha ????????????????????????????

Question

Giúp mình bài 69,70,71 nha ????????????????????????????
giup-minh-bai-69-70-71-nha

in progress 0
Adela 4 years 2020-11-04T14:28:05+00:00 2 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T14:29:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài tập 69

  a) 3 mũ3. 3 mũ4=3 mũ7

  b) 5 mũ5:5=5 mux4

  c) 2 mux3. 4 mux2=2 mux7

  Bài tập 70:

  987=9.100+8.10+7.1

         =9.10 mũ2 + 8.10+7.10 mũ0

  2564=2.1000+5.100+6.10+4

           =2.10 mũ3+5.10 mũ2+6.10+3.10 mũ0

  abcde=a.10000+b.1000+c.100+d.10+e

             = a.10 mũ4+b.10 mũ3+c.10 m2+d.10+e.10 mũ0

  Bài tập 71

  a) c mũ n=1->c=1

  b)c mũ n=0-> c=0 

  Chúc bn học tốt

  0
  2020-11-04T14:29:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chúc bạn hok tốt

  giup-minh-bai-69-70-71-nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )