Giúp mình bài 16 với

Question

Giúp mình bài 16 với
giup-minh-bai-16-voi

in progress 0
Helga 4 years 2020-11-23T03:12:29+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-23T03:13:57+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Số học sinh nữ chiếm

  1-3/7=4/7 tổng số cả lớp

  Số học sinh cả lớp là: 

  20:4/7=35 học sinh

  Số học sinh nam là

  35-20=15 học sinh

  Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là

  20-15=5 học sinh

  0
  2020-11-23T03:14:11+00:00

  Số học sinh nữ chiếm số phần của cả lớp là:

  $1-\dfrac{3}{7}=\dfrac{4}{7}$

  Số học sinh cả lớp là: 

  $20:\dfrac{4}{7}=35$ (học sinh)

  Số học sinh nam là: 

  $35.\dfrac{3}{7}=15$ (học sinh)

  Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là:

  $20-15=5$ (học sinh)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )