Giup minh 4 bai toan nay voi nha

Question

Giup minh 4 bai toan nay voi nha
giup-minh-4-bai-toan-nay-voi-nha

in progress 0
Doris 1 year 2020-10-13T21:02:01+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T21:03:13+00:00

  1/

  nếu thêm vào 5 học sinh thì tổng số học sinh là:

  15+5=20(học sinh)

  1 học sinh thì ăn hết trong số ngày là:

  15×30=450(ngày)

  20 học sinh ăn hết trong số ngày là:

  450:20=22,5(ngày)

  2/

  nếu bổ sung thêm 4 người thợ thì có số thợ là:

    8+4=12(người)

  1 người thợ xây trong số ngày là:

    8×90=720(ngày)

  12 người thợ xây trong:

    720:12=60(ngày)

  đáp số :60 ngày

  3/

  mỗi toa chở được số kg gạo là:

    45:15=3(kg)

  60 kg gạo thì cần số toa là:

    60:3=20(toa)

  đáp số:20 toa

  4/

  25 quyển vở không giảm giá hết: 

    25×7000=175000(đồng)

  nếu mua loại vở giảm giá thì được số quyển sách là:

    175000:5000=35(quyển)

  đáp số:35 quyển vở

                                 XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT

  0
  2020-10-13T21:03:44+00:00

  Đáp án:

  Tóm tắt:

  7 000/1 quyển: 25 quyển

  5 000/1 quyển: . . . quyển?

   Muốn mua 25 quyển vở giá 7 000 đồng 1quyển hết số tiền là:

               7 000 × 25 = 175 000 (đồng)

  Nếu giảm đi là 5 000 đồng 1quyển thì mua đc số quyển vở là:

               175 000 : 5 000 = 35 (quyển)

  Nếu giảm đi là 5 000 đồng 1quyển thì thêm đc số quyển vở là:

                35 – 25 = 10 (quyển)

                     Đ/S: 10 quyển

  NO COPY!

  XIN HAY NHẤT+VOTE 5*+CẢM ƠN!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )