Giúp mik vs các bạn Mik cảm ơn

Question

Giúp mik vs các bạn
Mik cảm ơn
giup-mik-vs-cac-ban-mik-cam-on

in progress 0
Calantha 2 months 2021-05-16T13:16:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-16T13:17:25+00:00

  Bài 1:

  a) $A =\dfrac{1}{(1-i)(4-3i)}$

  $\to A = \dfrac{(1+i)(4+3i)}{(1-i^2)(16 – 9i^2)}$

  $\to A =\dfrac{4 + 7i + 3i^2}{(1+1)(16+9)}$

  $\to A = \dfrac{4+ 7i – 3}{50}$

  $\to A = \dfrac{1}{50} + \dfrac{7}{50}$

  b) $B = (3-2i)i$

  $\to B = 3i – 2i^2$

  $\to B = 2 + 3i$

  c) $C = (1- i^2)$

  $\to C = 1- 2i + i^2$

  $\to C = 1 – 2i – 1$

  $\to C = – 2i$

  d) $D = \dfrac{3-2i}{i}$

  $\to D = \dfrac{(3-2i)i}{i^2}$

  $\to D =\dfrac{2 + 3i}{-1}$

  $\to D = – 2 – 3i$

  Bài 2:

  $\quad z =\dfrac{- 5 + 6i}{4 + 3i}$

  $\to z =\dfrac{(-5 +6i)(4 – 3i)}{16 – 9i^2}$

  $\to z =\dfrac{-20 + 29i – 18i^2}{16 + 9}$

  $\to z =\dfrac{- 20 + 29i + 18}{25}$

  $\to z =- \dfrac{2}{25} +\dfrac{29}{25}i$

  Ta được:

  $|z|=\sqrt{\left(-\dfrac{2}{25}\right)^2 + \left(\dfrac{29}{25}\right)^2}= \dfrac{13\sqrt5}{25}$

  $\overline{z}= -\dfrac{2}{25} – \dfrac{29}{25}i$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )