Giúp mik vs ạ ???????????????? Cảm ơn trước nhé

Question

Giúp mik vs ạ ???????????????? Cảm ơn trước nhé
giup-mik-vs-a-cam-on-truoc-nhe

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-10-14T01:40:14+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T01:41:30+00:00

  1.

  a,C

  b,D

  2.

   a,Đ.                          b,S.

  3.

  D

  4.

  Tháng 1:   450×4=1800 l.

  Tháng2:   450×5=2250 l.

  Tháng3:   450×3=1350l.

  5.

                                  Số bé là:

                             35 x 2 -54 = 16 (l)

                                 Đáp số :16 l.

  0
  2020-10-14T01:41:54+00:00

  1, a, C. $8007$

  b, D. $153$ 

  c, B. $455$

  2, $(46+54+68):3=56$
  a, $Đ$    b, $S$ 

  3, Trung bình mỗi bao gạo nặng là:
  $(3×36+6×54)÷(3+6)=48(kg)$

  Chọn D. $48$kg$

  4, a, Tháng 1 bán được số l nước mắm là:

  $4×450=1800(l)$

  Tháng `2` bán được số l nước mắm là:

  $5×450=2250(l)$
  Tháng `3` bán được số l nước mắm là:
  $3×450=1350(l)$
  Bạn tự điền nhé

  b, Trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được là:

  $(1800+2250+1350):3=1800(l)$

  5, Tổng của `2` số đó là:

  $35×2=70$
  Số bé là:

  $70-54=16$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )