Giúp mik với Cảm ơn ạ

Question

Giúp mik với
Cảm ơn ạ
giup-mik-voi-cam-on-a

in progress 0
Maris 4 years 2020-11-06T00:07:16+00:00 1 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-06T00:08:26+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $\text{a)Áp dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác, ta có:}$

              $\widehat{ABC}+\widehat{CAB}+\widehat{ACB}=180^o$

            $⇒\widehat{ACB}=180^o-(\widehat{CAB}+\widehat{ABC})$

            $⇒\widehat{ACB}=180^o-(90^o+60^o)$

            $⇒\widehat{ACB}=30^o$

  $\text{Vậy $x=30^o$}$

   $\text{b)Áp dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác vào ΔKNM, ta có:}$

              $\widehat{MKN}+\widehat{KMN}+\widehat{KNM}=180^o$

            $⇒\widehat{KNM}=180^o-(\widehat{MKN}+\widehat{KMN})$

            $⇒\widehat{KNM}=180^o-(90^o+60^o)$

            $⇒\widehat{KNM}=30^o$

   $\text{Áp dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác vào ΔKHN, ta có:}$

                $\widehat{KHN}+\widehat{KNH}+\widehat{HKN}=180^o$

            $⇒\widehat{HKN}=180^o-(\widehat{KHN}+\widehat{KNH})$

            $⇒\widehat{HKN}=180^o-(90^o+30^o)$

            $⇒\widehat{HKN}=60^o$

  $\text{Vậy $x=60^o$}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )