Giúp mik bài này với

Question

Giúp mik bài này với

giup-mik-bai-nay-voi

0
Tryphena 4 years 2020-11-16T15:32:46+00:00 0 Answers 28 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )