GIÚP IEM VỚI THÁNKS

Question

GIÚP IEM VỚI
THÁNKS
giup-iem-voi-thanks

in progress 0
Vodka 3 years 2021-04-16T23:50:00+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-16T23:51:26+00:00

  Giải thích các bước giải:

  2.Ta có:

  $C(x)=7x^2+\dfrac34x-10+\dfrac92x^2-\dfrac56x$

  $\to C(x)=\dfrac{9}{2}x^2+7x^2+\dfrac{3}{4}x-\dfrac{5}{6}x-10$

  $\to C(x)=\dfrac{23}{2}x^2-\dfrac1{12}x-10$

  Ta có:

  $D(x)=-10x^2+\dfrac35x^3+\dfrac25x-10$

  $\to -C(x)+D(x)=-(\dfrac{23}{2}x^2-\dfrac1{12}x-10)+(-10x^2+\dfrac35x^3+\dfrac25x-10)$

  $\to -C(x)+D(x)=-\dfrac{23}{2}x^2+\dfrac1{12}x+10-10x^2+\dfrac35x^3+\dfrac25x-10$

  $\to -C(x)+D(x)=\dfrac{3}{5}x^3-\dfrac{23}{2}x^2-10x^2+\dfrac{2}{5}x+\dfrac{1}{12}x+10-10$

  $\to -C(x)+D(x)=\dfrac{3x^3}{5}-\dfrac{43x^2}{2}+\dfrac{29x}{60}$

  Ta có:

  $C(x)+5D(x)=(\dfrac{23}{2}x^2-\dfrac1{12}x-10)+5(-10x^2+\dfrac35x^3+\dfrac25x-10)$

  $\to C(x)+5D(x)=\dfrac{23}{2}x^2-\dfrac1{12}x-10-50x^2+3x^3+2x-50$

  $\to C(x)+5D(x)=3x^3+\dfrac{23}{2}x^2-50x^2-\dfrac{1}{12}x+2x-10-50$

  $\to C(x)+5D(x)=3x^3-\dfrac{77x^2}{2}+\dfrac{23x}{12}-60$

  Để $C(x)+5D(x)=0\to 3x^3-\dfrac{77x^2}{2}+\dfrac{23x}{12}-60=0$

  $\to x\approx \:12.90393\dots $

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )