giúp em vs ạ em cần gấp lắm cho ΔABC nhọn nội tiếp (O) với AB

Question

giúp em vs ạ em cần gấp lắm
cho ΔABC nhọn nội tiếp (O) với AB

in progress 0
Jezebel 9 months 2021-04-22T02:50:39+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T02:52:19+00:00

  `a)` ` F` là điểm chính giữa cung $AB$ (gt)

  `=>\stackrel\frown{FA}=\stackrel\frown{FB}`

  `=>FA=FB` (liên hệ giữa dây và cung)

  $\\$

  `\qquad E` là điểm chính giữa cung $AC$ (gt)

  `=>\stackrel\frown{EA}=\stackrel\frown{EC}`

  Ta có:

  `\qquad \hat{FBS}=1/ 2sđ\stackrel\frown{FE}` (góc nội tiếp chắn cung $FE$)

  `\qquad \hat{FSB}=1/ 2 (sđ\stackrel\frown{FB}+sđ\stackrel\frown{EC})`

  `\qquad ` (góc có đỉnh bên trong đường tròn)

  `=1/ 2 (sđ\stackrel\frown{FA}+sđ\stackrel\frown{EA})=1/ 2 sđ\stackrel\frown{FE}`

  `=>\hat{FBS}=\hat{FSB}`

  `=>∆BFS` cân tại $F$

  $\\$

  `b)` Vì $D$ đối xứng với $S$ qua $F$

  `=>F` là trung điểm $DS$

  `=>FS=1/ 2 DS`

  $\\$

  $\quad ∆BFS$ cân tại $F$ (câu a)

  `=>FB=FS`

  Mà $FA=FB$ (câu a)

  `=>FB=FA=FS=1/ 2 DS`

  $\\$

  Xét $∆ADS$ có:

  +) $AF$ là trung tuyến (do $F$ là trung điểm $DS$)

  +) `AF=1/ 2 DS` (c/m trên)

  `=>∆ADS` vuông tại $A$ (đường trung tuyến ứng với 1 cạnh bằng một nửa cạnh đó thì ∆ vuông)

  `=>\hat{DAS}=90°`

  $\\$

  Xét $∆BDS$ có:

  +) $BF$ là trung tuyến (do $F$ là trung điểm $DS$)

  +) `BF=1/ 2 DS` (c/m trên)

  `=>∆BDS` vuông tại $B$

  `=>\hat{DBS}=90°`

  $\\$

  `=>\hat{DAS}+\hat{DBS}=90°+90°=180°`

  Mà `\hat{DAS};\hat{DBS}` ở vị trí đối diện 

  `=>DASB` nội tiếp 

  giup-em-vs-a-em-can-gap-lam-cho-abc-nhon-noi-tiep-o-voi-ab-ac-goi-f-la-diem-chinh-giua-cung-ab-k

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )