Giúp em đi :333 5 câu tương ứng 5 sao 4 câu = 4 sao và cứ như thế Đủ 5 câu ,ctlhn + cảm ơn + 5 sao + 20đ :3 Đề là hãy phân tích đa thức thành nhân t

Question

Giúp em đi :333
5 câu tương ứng 5 sao
4 câu = 4 sao và cứ như thế
Đủ 5 câu ,ctlhn + cảm ơn + 5 sao + 20đ :3
Đề là hãy phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách
giup-em-di-333-5-cau-tuong-ung-5-sao-4-cau-4-sao-va-cu-nhu-the-du-5-cau-ctlhn-cam-on-5-sao-20d-3

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-14T01:14:01+00:00 1 Answers 99 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T01:15:25+00:00

  1) $2xy-x²-y²+16$

  = $-(x²-2xy+y²)+16$

  = $16-(x+y)²$

  = $4²-(x+y)²$

  = $(4-x-y)(4+x+y)$

  2) $4x²-4x-3$

  = $4x²-2x+6x-3$

  = $2x(2x-1)+3(2x-1)$

  = $(2x+3)(2x-1)$

  3) $4x²+4x-8$

  = $4(x²+x-2)$

  = $4(x²+2x-x-2)$

  = $4[x(x+2)-(x+2)]$

  = $4(x-1)(x+2)$

  4) $2x²+10x+8$

  =$2(x²+5x+4)$

  = $2(x²+4x+x+4)$

  = $2[x(x+4)+(x+4)]$

  = $2(x+1)(x+4)$

  5)$ 4x²-36x+56$

  = $4(x²-9x+14)$

  = $4(x²-7x-2x+14)$

  = $4[x(x-7)-2(x-7)]$

  = $4(x-2)(x-7)$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )