Giúp em câu a,b bài hình với ạ. Em cảm ơn

Question

Giúp em câu a,b bài hình với ạ. Em cảm ơn
giup-em-cau-a-b-bai-hinh-voi-a-em-cam-on

in progress 0
Thu Cúc 10 months 2021-04-22T05:26:49+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T05:27:55+00:00

  $#Dino$

  Ta có: `ABCD` là hình chữ nhật suy ra:

  `⇒hat{ABC}=90^o`

  Xét `ΔABH` và `ΔACB` có:

     `hat{BAH}` chung

     `hat{AHB}=hat{ABC}=90^o`

  `⇒ΔABH ~ ΔACB (g.g)`

  `⇒(AB)/(AC)=(AH)/(AB)`

  `⇒AB²=AC.AH`

  b) Ta có: `ΔABC` vuông tại `B`

  Áp dụng định lí Pytago ta được:

    `AB²+BC²=AC²`

  `⇒AC²=6²+8²=100`

  `⇒AC=10cm`

  Ta có: `ΔABH ~ ΔACB `

  `⇒(BH)/(CB)=(AB)/(AC)`

  `⇒BH=(AB.BC)/(AC)=(6.8).10=4,8cm`

  Áp dụng định lí Pytago vào `ΔBHC:`

  `⇒HC²=BC²-BH²=6²-4,8²=3,6²`

  `⇒HC=3,6cm`

   

  0
  2021-04-22T05:28:17+00:00

  Đây nha
  giup-em-cau-a-b-bai-hinh-voi-a-em-cam-on

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )