Giúp eim:))))))))))))))

Question

Giúp eim:))))))))))))))
giup-eim

in progress 0
Hưng Gia 4 years 2020-11-05T20:04:11+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T20:05:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giup-eim

  0
  2020-11-05T20:05:48+00:00

  $\dfrac{x}{-15}=\dfrac{60}{-x}$

  $↔\dfrac{x}{-15}=\dfrac{-60}{x}$

  $↔x^2=-15.(-60)=900$

  $↔\begin{cases}x=30\\x=-30\end{cases}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )