Giúp e với mai e ktra rồi

Question

Giúp e với mai e ktra rồi
giup-e-voi-mai-e-ktra-roi

in progress 0
Thiên Ân 3 years 2021-04-17T03:58:32+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T03:59:33+00:00

  Đáp án:

   K=-1518

  Giải thích các bước giải:

  Có số số hạng là:  số

  Có số cặp là: 

  => 

  Vậy 

  0
  2021-04-17T04:00:16+00:00

  Đáp án:

   K=-1518

  Giải thích các bước giải:

   Dãy số trên có số số hạng là:
           (3034-1):3+1=1012( số hạng)

  Ta có : K=1-4+7-10+…..+3025-3028+3031-3034

             K=(1-4)+(7-10)+……+(3031-3034)      (có 506 cặp )

             K=(-3) +(-3)+……+ (-3)     (có 506 số -3)

             K=(-3)x 506

             K = -1518

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )