Giúp e rút gọn phương trình đây đi ạ

Question

Giúp e rút gọn phương trình đây đi ạ
giup-e-rut-gon-phuong-trinh-day-di-a

in progress 0
RI SƠ 4 years 2020-11-22T23:21:57+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T23:23:19+00:00

  $\sqrt[]{8-2\sqrt[]{7}}-\sqrt[]{8+2\sqrt[]{7}}$

  =$\sqrt[]{(\sqrt[]{7})^2-2.\sqrt[]{7}.1+1^2}-\sqrt[]{(\sqrt[]{7})^2+2.\sqrt[]{7}.1+1^2}$

  = $\sqrt[]{(\sqrt[]{7}-1)^2}-\sqrt[]{(\sqrt[]{7}+1)^2}$

  =|$\sqrt[]{7}-1|-|\sqrt[]{7}+1|$

  =$\sqrt[]{7}-1-(\sqrt[]{7}+1)$ (vì $\sqrt[]{7}-1$ > 0)

  = $\sqrt[]{7}-1-\sqrt[]{7}-1$

  = -2

   

  0
  2020-11-22T23:23:47+00:00

  Đáp án:

   $-2$

  Giải thích các bước giải:

  $=$$\sqrt[]{8-2\sqrt{7}}$$-\sqrt[]{8+2\sqrt{7}}$ 

  $=$$\sqrt[]{(\sqrt{7}-1)^2}$$-\sqrt[]{(\sqrt{7}+1)^2}$ 

  $=$$\sqrt{7}-1$$-\sqrt{7}-1$ 

  $=-2$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )